Experiëntiële therapie

De persoon staat centraal

Experiëntiële therapie

Experiëntiële therapie is een persoonsgerichte vorm van therapie die vooral praktisch ingezet wordt. De term experientieel is afgeleid van het Engelse to experience (ervaren), waarbij de eigen ervaringen centraal staan. De therapie is daarom sterk gericht op daadwerkelijk doen en gaat uit van actuele vraagstukken waar je als cliënt op dat moment mee bezig bent.

Cliëntgericht

Tijdens experiëntiële therapie wordt stil gestaan bij wat er zich in het hier en nu afspeelt, zowel emotioneel als lichamelijk. Bij het doorvoelen van actuele vraagstukken wordt vaak duidelijk waar de accenten liggen die voor de cliënt de dynamiek bepalen. In de begeleiding gaan we uit van de verbinding tussen datgene wat de cliënt al heeft meegemaakt en wat de huidige wensen zijn voor de toekomst. Vanuit de mogelijkheden van de cliënt wordt bepaald welke nieuwe handvatten ontwikkelt mogen worden om zelf de regie te nemen in dat proces. Onze benadering is hierin erg ad-hoc, waarbij we geen vaste protocollen hanteren.

© copyright 2024 mctwee.nl - Alle rechten voorbehouden. | Cookies | Privacyverklaring