Experiëntiële therapie

Uitgaan van de persoon, niet de stoornis

Experiëntiële therapie

Experiëntiële therapie is een vorm van therapie die eigenlijk vrij praktisch ingezet wordt. De term “experientieel” is afgeleid van het Engelse “to experience” (ervaren), waarin (eigen) ervaringen centraal staan. De therapie is daarom sterk cliëntgericht, gericht op “doen” en gaat uit van actuele vraagstukken waar je als cliënt iets mee doet op dit moment.

Cliëntgericht

Experiëntiële therapie gaat uit van dat wat de cliënt heeft meegemaakt, graag wil meemaken of wil leren en daardoor nieuwe handvatten gaat ontwikkelen, met al die eigenschappen die de cliënt rijk is in nieuwe situaties. De vorm van begeleiden die binnen MC2 gehanteerd wordt is daarom erg ad-hoc en vrij actueel van aard. We gaan uit van het hier en nu en werken daarbij niet met protocollen. Een vraagstuk dient zich nú aan, waarbij wij proberen te werken met processen die zich nu afspelen in en rondom jou en waar jij regie op kunt pakken.

© copyright 2020 mctwee.nl - Alle rechten voorbehouden. | Cookies | Privacyverklaring