Intake Arbeid en Gezondheid

Intake AG

Een Intake AG is een onderzoek van 1 á 1,5 uur, naar klachten van zowel mentale, fysieke als emotionele aard. Een intake AG, inclusief tests (indien noodzakelijk) en een uitgebreide rapportage wordt vaak aangevraagd in samenspraak met bijvoorbeeld werkgever en/of bedrijfsarts. De reden hiervan is dat de component arbeid veelal ook onderdeel uitmaakt van de klachten. Er kan sprake zijn van (gedeeltelijk tot geheel) verzuim.

In de rapportage wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van de problematiek en een advies met betrekking tot eventuele vervolgstappen. De volledige rapportage wordt inhoudelijk met je besproken en vervolgens met de huisarts en/of bedrijfsarts gedeeld (na jouw toestemming).

Vragen die een werkgever heeft, voorafgaand aan een Intake AG (bijvoorbeeld aangaande het proces rondom de werknemer) kunnen ook beantwoord worden in de rapportage. Medisch inhoudelijke gegevens mogen echter alleen met de nadrukkelijke toestemming van cliënt verstrekt worden aan de werkgever. Na een Intake AG bestaat de mogelijkheid met bedrijfsarts en/of werkgever in een persoonlijk gesprek een vervolgstap te bepalen.

© copyright 2024 mctwee.nl - Alle rechten voorbehouden. | Cookies | Privacyverklaring