De werkgever in het MDP

Dus als werkgever mag ik wél geïnformeerd worden...?

De werkgever in het MDP

Je wilt je werknemer niet alleen snel, maar vooral duurzaam weer aan de slag hebben. Onze psychologen, coaches en fysiotherapeut zetten zich hiervoor in. Tijdens een intake brengen we middels een uitgebreide rapportage de (gezondheids)problematiek van de cliënt in kaart. Tijdens een multidisciplinair traject, waarin alle therapeuten op unieke wijze nauw met samenwerken, werken wij intensief samen met je werknemer. Een gerichte aanpak in begeleiding, behandeling en overleg met bedrijfs- en huisarts zorgen voor het beste resultaat; voor álle partijen. Daarom betrekken wij de werkgever ook bij het hersteltraject, uiteraard voor zover de cliënt en de beroepsethische regels dit toelaten.

MC2 is gespecialiseerd in behandelen en begeleiden van cliënten met arbeid gerelateerde én arbeid relevante klachten. Arbeid gerelateerde klachten zijn klachten waarvan de oorzaak deels of geheel ligt in het werk. Arbeidsrelevante klachten zijn klachten die niet veroorzaakt zijn door werk, maar wel een nadelige invloed op het werk hebben.

Als bedrijf kun je tevens sterker worden van een traject dat voor je werknemer wordt ingezet! MC2 wil niet alleen curatief, maar óók preventief iets betekenen voor werknemers, werkgevers en bedrijven. Hierbij kun je denken aan: trainingen op fysiek vlak (bijv. advies in houding en beweging op de werkvloer) of mentaal vlak (bijv. assertiviteitstrainingen). Ook multidisciplinaire trainingen (bijv. herkennen van- en omgaan met burn-out gerelateerde klachten) worden door MC2 op maat gemaakt voor je bedrijf, zowel voor enkele als voor meerdere werknemers.

Informeer eens vrijblijvend bij MC2, ook naar bijvoorbeeld de financieringsmogelijkheden. Je zult verrast zijn door de mogelijkheden en onze bereidheid om alles op alles te zetten voor cliënten en betrokkenen.

Bedrijfstrainingen - Werknemers en werkgevers beter laten functioneren

Bedrijfstrainingen worden altijd op aanvraag ingevuld en gepland. Op het gebied van psychologie & arbeid kan gedacht worden aan een training met betrekking tot het aanleren van specifieke vaardigheden, omgaan met ongewenst gedrag, omgaan met werkdruk, burn-out op de werkvloer of het omgaan met een reorganisatie. Ook communicatie- en team trainingen behoren tot de mogelijkheden.

Met onze ervaring op het gebied van Arbeid & Gezondheid is MC2 de perfecte sparringspartner.

© copyright 2024 mctwee.nl - Alle rechten voorbehouden. | Cookies | Privacyverklaring