Spoed

Dit is wat je kan doen

Tijdens onze office-uren:

MC2 is goed bereikbaar tijdens de opening van ons secretariaat (van 08.30u-12:30u). Er is dan altijd iemand aanwezig die u te woord kan staan. Onverhoopt kan het zijn dat door drukte de telefoon niet opgenomen wordt, waarbij –in dat geval- geadviseerd wordt in te spreken op het antwoordapparaat en te vragen om terug gebeld te worden. In geval van nood/spoed wordt direct overleg gepleegd en vaak wordt in dat geval de cliënt diezelfde dag nog gezien op spreekuur bij een van de therapeuten en/of overlegd de huisarts te informeren en te bespreken wat de alternatieven zijn qua passende hulp (bv. het voorschrijven van medicatie of te overleggen met crisisdienst GGZ).

Buiten onze office-uren:

MC2 is dan slechts bereikbaar via antwoordapparaat en/of mail. Graag horen wij wat er aan de hand is, zodat wij, zo spoedig dat we het bericht horen of zien, contact met je leggen en met je kunnen overleggen. Omdat spoedvragen vaak niet kunnen wachten zal hulp uit een andere hoek moeten komen. Afgesproken wordt met cliënten dat zij zich wenden naar eigen huisarts of huisartsenpost (bv. in het weekend of in de avonduren) die veelal kunnen inspringen in noodlijdende situaties. Met de huisarts en/of huisartsenpost zou ook het crisisteam GGZ kunnen worden overlegd. Dit “spoed-protocol” wordt met cliënt als onderdeel van zijn behandelplan besproken en vastgelegd. Tevens wordt in het behandelplan/sessie-afspraken verwezen naar de site, waarop deze informatie te vinden is.

© copyright 2020 mctwee.nl - Alle rechten voorbehouden. | Cookies | Privacyverklaring