EMDR

Wat is EMDR?

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische of nare ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of moeilijke gebeurtenissen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden.

EMDR sessies bij MC2 vinden plaats bij Lisette Wardekker

Wat is het doel?

De belangrijkste insteek is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen. Met verwerken wordt niet bedoeld dat de herinnering verdwijnt, het betekent dat de lading van de herinnering verminderd of de gebeurtenis een andere betekenis krijgt.

Wanneer is EMDR bij MC2 niet geschikt?

MC2 biedt EMDR binnen de generalistische basis GGZ. Dit betekent dat het veelal om korte trajecten gaat. In een intakegesprek kunnen we beoordelen of een kort EMDR traject voldoende is, of dat een verwijzing naar de specialistische GGZ (bijvoorbeeld bij complexe, langdurige of veelvuldige trauma’s) meer passend is.

Om erachter te komen of EMDR iets voor jou is, kun je terecht ook op ons Inloop Spreekuur (ISU).

Meer informatie over het Inloop Spreekuur

© copyright 2020 mctwee.nl - Alle rechten voorbehouden. | Cookies | Privacyverklaring