Emotieregulatie problematiek

Emotieregulatie is het adequaat omgaan met en het goed kunnen uiten van je emoties

Emotieregulatie problematiek

Emotieregulatie zou je kunnen zien als een innerlijke thermostaat, waarbij je controle hebt over interne schommelingen van (heftige) emoties.
Wanneer er sprake is van emotieregulatie problematiek heb je last van een hoge gevoeligheid voor emoties, sterke emotionele reacties op stresssituaties of kost het je moeite om na een heftige emotie weer tot rust te komen. Hierdoor kun je impulsief reageren, of emoties juist opkroppen en vaak lang in een emotionele toestand blijven hangen.

Als je problemen hebt met het reguleren van je emoties kan dit leiden tot negatieve gedachten over jezelf of tot problemen in het contact met anderen. Hierdoor kan het je behoorlijk in de weg staan.

Inzet psycholoog bij emotieregulatie problemen

Een psycholoog kan helpen om meer inzicht te krijgen in je problemen. Ook kunnen we samen je emoties, gedachtes en gedrag observeren. Door negatieve gedachtepatronen die je emoties en gedrag beïnvloeden te leren herkennen kan je jezelf verschillende emotieregulatie vaardigheden aanleren.

Soms zijn emotieregulatie problemen onderdeel van een persoonlijkheidsstoornis of een ontwikkelingsstoornis. We zullen dan samen kijken of behandeling in de basis GGZ voldoende is of dat er meer gespecialiseerde en langdurige hulp nodig is.

© copyright 2020 mctwee.nl - Alle rechten voorbehouden. | Cookies | Privacyverklaring